Ecozone (UK) Ltd. t / a Moving Mountains Privacybeleid van Foods® Internet

Algemene bepalingen
Door www.movingmountainsfoods.com te gebruiken, gaat u ermee akkoord de onderstaande gebruiksvoorwaarden te accepteren en na te leven die betrekking hebben op deze website beheerd door Ecozone (UK) Ltd.

Site-inhoud
De tekst, afbeeldingen, gegevens, handelsnamen, domeinnamen, merken, logo's en andere componenten van deze site worden beschermd door verschillende intellectuele eigendomsrechten en handelsmerken en zijn eigendom van Ecozone (UK) Ltd. of andere partijen. Informatie die op of via deze website wordt verstrekt, mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ecozone niet worden opgeslagen (tenzij nodig voor het bekijken van de website), gereproduceerd, gewijzigd, openbaar gemaakt, verspreid of verzonden, verkocht of anderszins overgedragen aan een derde partij. kunnen rechten terzake zonder deze toestemming aan een derde worden verleend.

Oneigenlijk gebruik van de site
U gaat onder meer akkoord met:

  • geen onrechtmatig gebruik van de beschikbare informatie te maken
  • de website niet te gebruiken op een manier waardoor de website beschadigd, beschadigd, onderbroken of ontoegankelijk, geblokkeerd of anderszins minder effectief wordt
  • de website niet te gebruiken voor het verzenden of plaatsen van computervirussen, of voor het verzenden of plaatsen van illegaal of onwettig materiaal of materiaal dat op enigerlei wijze ongeschikt is (inclusief maar niet beperkt tot materiaal van lasterlijke, lasterlijke, obscene of bedreigende aard)
  • de website niet te gebruiken op een manier die de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging schendt, inclusief maar niet uitsluitend beperkt tot de rechten op privacy en intellectuele eigendom
  • de website niet te gebruiken voor het plaatsen of verzenden van materiaal voor promotionele of publicitaire doeleinden zonder de voorafgaande toestemming van Ecozone (UK) Ltd. te vragen voor een dergelijke plaatsing of verzending, behalve als dergelijke plaatsing of verzending is aangevraagd door de ontvanger.

Persoonlijke gegevens
Ecozone (UK) Ltd. verzamelt geen persoonlijke gegevens op deze website tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt. Door een e-mailbericht te sturen naar marketing@movingmountainsfoods.com / movingmountainscustomers@gmail.com / trade@movingmountainsfoods.com / movingmountains@palm-pr.com / locaties@movingmountainsfoods.com via de links op de site geeft de bezoeker Ecozone (UK) Ltd. toestemming om zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan ten behoeve van klantenbeheer. Ecozone (UK) Ltd. houdt zich aan de Data Protection Act van 1998, op grond waarvan u het recht heeft om uw persoonlijke gegevens in te zien en indien nodig te corrigeren. U kunt een verzoek tot inzage of correctie van uw gegevens richten aan marketing@movingmountainsfoods.com. Moving Mountains E-mails van Foods® worden doorgestuurd naar een e-mailadres van Ecozone (UK) Ltd.

Informatie op de website
Ecozone (UK) Ltd. aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de betrouwbaarheid of nauwkeurigheid van de informatie op deze site. De informatie wordt te goeder trouw verstrekt en zonder enige vorm van garantie. Ecozone (UK) Ltd. kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor virussen die op de site aanwezig kunnen zijn, ondanks genomen voorzorgsmaatregelen, en weigert enige aansprakelijkheid te aanvaarden voor enige vorm van verlies of schade die door dergelijke virussen kan worden veroorzaakt . Ecozone (UK) Ltd. behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de site op elk moment te wijzigen.

Links naar andere websites

Onze website bevat links naar andere interessante websites. Zodra u deze links echter heeft gebruikt om onze site te verlaten, moet u er rekening mee houden dat we geen controle hebben over die andere website. Daarom kunnen we niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor de bescherming en privacy van informatie die u verstrekt tijdens het bezoeken van dergelijke sites en dergelijke sites vallen niet onder deze privacyverklaring. Wees voorzichtig en bekijk de Privacyverklaring die van toepassing is op de betreffende website.

Verdere informatie

Gebruik de contactgegevens op de contactpagina als u meer informatie nodig heeft over de site of dit privacybeleid.